Nowości
Naprasowanki imienne
Naprasowanki imienne

32,50 zł

zestaw
"Goła Yola" szpula
"Goła Yola" szpula

8,00 zł

szt.
"Wiosenny bukiet" guzik kokosowy
"Wiosenny bukiet" guzik kokosowy

2,00 zł

szt.
"Stokrotka" guzik kokosowy
"Stokrotka" guzik kokosowy

2,00 zł

szt.
Bestsellery
Promocje
Naszywka "Motylek"
Naszywka "Motylek"

1,00 zł

Cena regularna: 1,50 zł

Najniższa cena: 1,50 zł
Naszywka "Pisanki" Wielkanoc
Naszywka "Pisanki" Wielkanoc

1,30 zł

Cena regularna: 1,50 zł

Najniższa cena: 1,50 zł
Regulamin sprzedaży noiklawo.pl

 

Produkty oferowane na stronie są sprzedawane są przez samaseuszyj Laura Idzikowska

ul. Traktorowa 128 / lok. C032, 91-204 Łódź, NIP 7272649333, REGON 101083404,

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Możesz skontaktować się z nami e-mailowo pisząc na adres e-mail: halohalo@noiklawo.pl

I. Podstawowe pojęcia

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

1) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy

2) Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę

3) Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawcy określono na stronie Sprzedawcy)

4) Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj.osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, zwany dalej także Użytkownikiem

5) Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową

6) Produkt – jest to produkt oferowany przez Sprzedawcę na stronie, który może być przedmiotem umowy sprzedaży

7) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży

8) Sklep/strona – strona www.noiklawo.pl , na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę.

9) Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwala na dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas niezbędny do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

10) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11) Wykonawca  –  oznacza  samaseuszyj Laura Idzikowska z siedzibą w Łodzi oraz wszystkich jej pracowników lub podwykonawców, którymi posługuje się w celu prawidłowego wykonania zamówień opisanych w niniejszym Regulaminie.

12) Autoryzowany Podwykonawca – przedsiębiorca działający w imieniu Wykonawcy oraz
wykonujący na rzecz dokonujących w Sklepie zamówień.
 

II. Najważniejsze informacje dot. umowy sprzedaży

1. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.

 

III. Zasady zakupu produktu, czyli jak kupić produkt?

1. Zamówienia produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Postanowienie dot. sposobu zapłaty:

Płatności za produkt można dokonać za pomocą:

a. Szybkich płatności Shoplo - W naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

płatności online

b. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:

Nest Bank 43 1870 1045 2078 1074 3864 0001

 

c. Płatności PayPal dla płatności w innych walutach, spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

d. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Płatności kartą

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 

 

3. Postanowienie dot. terminu zapłaty:
W przypadku gdy przy opisie produktu nie wskazano inaczej płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W razie nieodnotowania zapłaty za zamówienie nie będzie ono realizowane.

4. W tym celu należy:

A) wybrać produkt/-y, które chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka” a w przypadku produktów personalizowanych zaznaczenia odpowiednich wariantów produktu oraz wpisanie istotnych uwag w komentarzu do zamówienia.
A.1)
Różnice kolorystyczne - jak ustawić monitor by najwierniej odwzorowywał rzeczywiste kolory?
Zdjęcia towarów są jedynie przykładowe. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia jak najwierniej odwzorowywały kolory zamawianego produktu, jednakże mogą wystąpić różnice pomiędzy zdjęciem a finalnym produktem. Mogą one być spowodowane różnicą oświetlenia oraz ustawień monitora, stąd też zalecamy, aby ustawić kontrast w taki sposób, żeby białe pola miały odcień zbliżony do jasnych powierzchni w pobliżu monitora. Zaleca się by monitor był skalibrowany, nie znajdował się w pobliżu okna lub jaskrawego źródła światła. Duże znaczenie ma również jakość kolorów wyświetlanych na monitorze.
W celu porównania danego materiału w różnych warunkach oświetleniowych przed dokonaniem zakupu można napisać do nas na naszym profilu na facebook lub na halohalo@noiklawo.pl
Prosimy pamiętać, że różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru. Prosimy o przemyślane zakupy.
B)
po wybraniu produktów, należy wskazać sposób dostawy oraz formy płatności,
C)
przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,
D)
po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie.
E)
Złożenie zamówienia może nastąpić jedynie pod warunkiem oświadczenia przez Klienta, że przeczytał i akceptuje regulamin oraz zapoznał się z polityką prywatności.
F)
Do momentu kliknięcia ikony „Zamawiam i płacę” Klient może edytować podane przez siebie dane. Po wysłaniu zamówienia Klient może zwrócić się o ich zmianę do Sprzedającego za pomocą adresu poczty elektronicznej halohalo@noiklawo.pl
G)
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych przy składaniu zamówienia.
H)
Łączne koszty realizacji zamówienia obejmują cenę za Produkt oraz koszty dostawy zgodnie z podsumowaniem dokonywanym w formularzu „Dostawa i płatność”, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
I)
Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności (nie dotyczy wyboru sposobu płatności za pobraniem).

5. Składając zamówienie i dokonując płatności Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
6.
Nie wcześniej niż po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności Sprzedawca przesyła Klientowi elektronicznie (na wskazany przez Klienta adres e-mail) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
7. Cały proces realizacji zamówienia Wykonawca będzie wykonywał  osobiście i/lub jego wykwalifikowany  personel, posiadający uprawnieniami, umiejętnościami i doświadczeniem.  Wykonawca przy realizacji zamówienia może posługiwać się Podwykonawcami, przy czym
Wykonawca zapewni, że świadczenie Podwykonawcy odpowiada swą jakością i rodzajem Usługom świadczonym przez Wykonawcę, opisanym w niniejszym Regulaminie, zaś personel Podwykonawcy legitymuje się stosownymi uprawnieniami i umiejętnościami.

IV. Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?

1. Termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu wynikającego z terminów potrzebnych na produkcję zamawianego wyrobu personalizowanego oraz terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

2. Termin na realizację zamówienia, w tym na produkcję produktów należy liczyć od dnia zawarcia umowy (tj. potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji) w dniach roboczych następujących po dniu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności a następnie doliczyć czas przewidziany na dostawę wybranym przez siebie sposobem dostawy.

3. Sprzedawca wskazuje na swojej stronie informacje dotyczące:

A) terminu przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w dniach roboczych

oraz

B) terminu dostawy produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

4. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.

5. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca (jeśli jego regulamin świadczenia usług to zakłada) pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.

6. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.

7. Sprzedawca dołącza paragon albo fakturę VAT (zgodnie z wyborem Klienta) dotyczącą zamówienia.

8. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy przewozowej InPost (paczkomaty, kurier; darmowe wysyłki realizowane są po przekroczeniu wskazanej wartości zamówienia) Orlen Paczka (dostawa do punktu odbioru) oraz Poczty Polskiej (wysyłki zagraniczne). Koszt wysyłek zagranicznych zależny jest od wielkości oraz wagi całości złożonego zamówienia.
Szczegóły dotyczące dostawy zawarte są na podstronie - wysyłka.

9. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty wysyłki towaru do sprzedawcy.

 

V. Odstąpienie od umowy (dotyczy Konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta)

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

A) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

B) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

C) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

2. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

VI. Zasady wnoszenia reklamacji:

1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

6. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi. Okres obowiązywania rękojmi wynosi 2 lata od momentu wydania rzeczy.

7. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre produkty mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dot. gwarancji zostaną określone m.in. przy opisie produktu lub w odrębnym dokumencie.

Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do reklamacji stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

VII. Warunki techniczne:

1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

2. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

3. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

W przypadku załączania grafik/logo Klient oświadcza, iż ma prawo do dysponowania ww grafiką/logo zgodnie z prawem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku swojej niewiedzy za nielegalne wykorzystanie dóbr osobistych osób trzecich przez Klienta.

4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

A) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

B) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

C) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo

D) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

6. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9. Podwykonawcy, z którymi współpracuje Sprzedawca to firmy: Klawo Maciej Idzikowski.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

W przypadku gdy spełnione są warunki pt V.2 regulaminu sprzedaży noiklawo.pl mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Nasze dane do kontaktu:

samaseuszyj Laura Idzikowska, ul. Traktorowa 128 / lok. C032, 91-204 Łódź, NIP 7272649333, REGON 101083404, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

adres e-mail: halohalo@noiklawo.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14-dniowego terminu.

W przypadku uznania zasadności zwrotu będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu w stanie nienaruszonym, odpowiednio zabezpieczoną przed uszkodzeniem w transporcie przesyłką monitorowaną (np. list polecony priorytetowy, przesyłka paczkomatowa lub kurierska).

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ……

Nasze dane do kontaktu:

samaseuszyj Laura Idzikowska, ul. Traktorowa 128 / lok. C032, 91-204 Łódź. tel 888 951 343

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*. . . . . . . . . . . . . . . . następujących rzeczy*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /o świadczenie następującej usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z dnia . . . . . . . . .  polegającej na* . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko, adres konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miejscowość, Data . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(o ile wysyłane w wersji papierowej)

*uzupełnić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.